માનવીય ચિકિત્સા પદ્ધતિ કોર્ષ

માનવ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ અને માનવીય ચિકિત્સા પદ્ધતિ કોર્ષ, Free registration.

સ્વયંસેવક માટેનું ફોર્મ : હોમિયોપથી , યુનિવર્સલ હીલિંગ તથા અન્ય , મોડર્ન મેડીસીન ( એલોપથી ) , આયુર્વેદ , કુદરતી ઉપચાર વિગેરે દ્વારા સ્વાસ્થ્ય સંભાળ કોર્ષ – નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરીને વિનામૂલ્યે રજીસ્ટ્રેશન કરાવો.

https://forms.gle/SHRw18QsVhyibfTm7

Comments are closed.