ઔષધીય વનસ્પતિ વિષે શિબિર

ઔષધીય વનસ્પતિનો પરિચય, તેના ઉપયોગો અને વિવિધ ઔષધ બનાવવાની રીતો રજીસ્ટ્રેશન કરવા આ લીંક પર ક્લિક કરો : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXKRAKS_k7pjwR6XyXUHif9WoZDKTiGJ99LGALyZbfEBeIHw/viewform વક્તા વિષે : Dr. Minoo Hiraji ParabiaBorn 1948, retired as a professor of biosciences, dean of science faculty after serving 37 years at Veer Narmad South Gujarat University, Surat. A renowned…

Continue reading

HEALTHY FAMILY MOVEMENT

It’s time to invest for health, Join membership for healthy family. HEALTH FOR ALLALL FOR HEALTH . JOIN HEALTHY FAMILY MOVEMENT FOR INCRESING HEALTH AND HAPPINESS For more information, call us on: 9909968459 or visit our website : https://bit.ly/38avoFo Facebook: https://bit.ly/2UJxp8u Instagram: https://www.instagram.com/humanhealthforall/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCykBOvNNO_TG3IXm7a71u3Q InvestForHealth #HealthCare #HealthyFamily #HumanHealthCircle

Continue reading

તંદુરસ્તીના નિયમો

તંદુરસ્ત રહેવા માટેના સોનેરી નિયમો :- ૧. તંદુરસ્ત માણસે સૂર્યોદય પહેલા ૯૬ મીનીટે ઉઠવું. (એટલે લગભગ સવારે ૪:૩૦ થી ૫:૦૦ ની વચ્ચે) ૨. ખુલ્લી હવામાં ૩૦ મિનિટ ચાલવા જવું. ૩. પેટ સાફ કાર્ય પછી કરંજ, ખેર, લીમડો, વડ, સાદડ, બાવળ, બોરસલી વગેરે                                                   ઝાડનું દાતણ કરવું. ૪. તંદુરસ્ત માણસે પરસેવો થાય…

Continue reading