સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ

આપણે જે વિદ્યા ભણ્યા તે બીજાને શીખવવી  જીવનમાં ઉચ્ચતર મુલ્યો પ્રસ્થાપિત કરે તે વિદ્યા. ઘરે બેઠા, તમારા સમયે, તમારી જગ્યાએથી કોર્ષ કરો અને સર્ટીફીકેટ મેળવો. હ્યુમન હેલ્થ સર્કલ આયોજિત સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ સર્ટીફીકેટ કોર્સ   માધ્યમ: ઓનલાઈન – ઇમેઈલ, ઝૂમ, ગૂગલ મીટ વગેરે ભાષા : ગુજરાતી  સમયગાળો : ૧ વર્ષ (૨…

Continue reading

સહજ આનંદ પરમશાંતિ

સહજ આનંદ અને પરમશાંતિ  સહજ આનંદ અને પરમશાંતિ  વિષય : સહજ આનંદ અને પરમશાંતિ સમજુતી પોષણ સુધારો તંદુરસ્તી વધારો  ઘરગથ્થું ઈલાજ સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ પાના : ૬૪  લેખિકા : હેમા રાજેશ મેહતા પ્રકાશક : હ્યુમન હેલ્થ સર્કલ, અમદાવાદ મુલ્ય :  ૩૦ રૂ.  પ્રાપ્તિસ્થાન :  Human Health Circle 23 Shardanagar…

Continue reading