સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ

આપણે જે વિદ્યા ભણ્યા તે બીજાને શીખવવી  જીવનમાં ઉચ્ચતર મુલ્યો પ્રસ્થાપિત કરે તે વિદ્યા. ઘરે બેઠા, તમારા સમયે, તમારી જગ્યાએથી કોર્ષ કરો અને સર્ટીફીકેટ મેળવો. હ્યુમન હેલ્થ સર્કલ આયોજિત સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય સંભાળ સર્ટીફીકેટ કોર્સ   માધ્યમ: ઓનલાઈન – ઇમેઈલ, ઝૂમ, ગૂગલ મીટ વગેરે ભાષા : ગુજરાતી  સમયગાળો : ૧ વર્ષ (૨…

Continue reading

ઔષધીય વનસ્પતિ વિષે શિબિર

ઔષધીય વનસ્પતિનો પરિચય, તેના ઉપયોગો અને વિવિધ ઔષધ બનાવવાની રીતો રજીસ્ટ્રેશન કરવા આ લીંક પર ક્લિક કરો : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXKRAKS_k7pjwR6XyXUHif9WoZDKTiGJ99LGALyZbfEBeIHw/viewform વક્તા વિષે : Dr. Minoo Hiraji ParabiaBorn 1948, retired as a professor of biosciences, dean of science faculty after serving 37 years at Veer Narmad South Gujarat University, Surat. A renowned…

Continue reading

HEALTHY FAMILY MOVEMENT

It’s time to invest for health, Join membership for healthy family. HEALTH FOR ALLALL FOR HEALTH . JOIN HEALTHY FAMILY MOVEMENT FOR INCRESING HEALTH AND HAPPINESS For more information, call us on: 9909968459 or visit our website : https://bit.ly/38avoFo Facebook: https://bit.ly/2UJxp8u Instagram: https://www.instagram.com/humanhealthforall/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCykBOvNNO_TG3IXm7a71u3Q InvestForHealth #HealthCare #HealthyFamily #HumanHealthCircle

Continue reading

સહજ આનંદ પરમશાંતિ

સહજ આનંદ અને પરમશાંતિ  સહજ આનંદ અને પરમશાંતિ  વિષય : સહજ આનંદ અને પરમશાંતિ સમજુતી પોષણ સુધારો તંદુરસ્તી વધારો  ઘરગથ્થું ઈલાજ સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ પાના : ૬૪  લેખિકા : હેમા રાજેશ મેહતા પ્રકાશક : હ્યુમન હેલ્થ સર્કલ, અમદાવાદ મુલ્ય :  ૩૦ રૂ.  પ્રાપ્તિસ્થાન :  Human Health Circle 23 Shardanagar…

Continue reading